16 August 2012

Let the master talk.

I first tried to skip that tricky deadline, in the middle of real holidays, with a mild pun on appropriation practices in contemporary art. Until I saw Robert Hughes (1938-2012) 2004 The New Shock of the New, and his vigorous defence of some of today’s greatest artists: Ansel Kiefer, Paula Rego, Lucian Freud, David Hockney, Sean Scully – they are not on the appropriation fashion. Here you have the Youtube version of Hughes’ piece:

 

The New Shock of The New. Robert Hughes, 2004

 

It prompted a revision of Hughes classical bestseller Shock of the New (McGraw Hill, 1991, from $28.46 at Amazon).

And talking of Sean Scully, you can now visit his Classical Greece inspired Doric show at IVAM Valencia (July 26 – October 28, c. Guillem de Castro 118, Valencia, admissions €2.-). Besides, his Stations of he Cross will not have to wait for long to be hung in the church they are intended for, Santa Cecilia in Montserrat hills near Barcelona. According to the latest news I heard, the Patronat de la Muntanya de Montserrat, the public trust in charge of Montserrat’s management, is engaging itself  wih the last step of the project: pooling the funds for the works needed to accommodate Scully’s paintings in the little Romanesque temple.

Shall we therefore wonder at Hughes, like Scully, being a true lover of Barcelona? As a matter of fact, he wrote the most memorable of its guides (Barcelona, 1993, $10.20 at Amazon).

16 agost 2012

El mestre parla.

Primer vaig intentar treure’m de sobre aquest termini enmig de les vacances amb una nota, més o menys irònica i fresca, sobre les pràctiques d’apropiació en l’art contemporani. Fins que vaig veure al mestre Robert Hughes en acció. A The New Shock of the New (2004) no deixa de llençar les seves crítiques, però en el fons, ho fa per defensar la importància dels que considera els grans artístes del moment: Ansel Kiefer, Paula Rego, Lucian Freud, David Hockney, Sean Scully – que no es dediquen precisament a l’apropiació del treball dels altres. Aquí teniu el vídeo del programa de Hughes:

The New Shock of The New. Robert Hughes, 2004

El seu èxit va donar lloc a l’edició revisada del clàssic de Hughes,  Shock of the New (McGraw Hill, 1991, a partir de 28,46$ a Amazon).

Parlant de Sean Scully, l’IVAM de València presenta Doricuna exposició seva inspirada en la Grècia Clàssica, molt recomanable (del 26 de juliol al 28 d’octubre, c. Guillem de Castro 118, entrades 2 €). D’altra banda, les seves Estacions de la Creu no tardaran molt a instal·lar-se a l’església per a la qual s’han projectat, la capella de Santa Cecília a Montserrat. D’acord amb les últimes notícies que ens han arribat, el Patronat de la Muntanya de Monterrat, l’ens públic que s’encarrega de la gestió del parc natural, està concentrat en la úlitma etapa del projecte: trobar els fons necessaris per a l’adequació de l’interior del petit temple romànic.

Així doncs, no és d’estranyar que Hughes i Scully tinguéssin en comú una altra cosa: la seva estima per Barcelona. La guia de Hughes de la ciutat encara és la millor que mai no se n’hagi escrit (Barcelona, 1993, 10,20$ a Amazon).