Sobre mi

Sóc assessor per a col·leccionistes d’art i pèrit taxador en art i antiguitats. La meva feina és ajudar a construir, desenvolupar, valorar i gestionar les col·leccions dels meus clients, amb una especial dedicació a la pintura i escultura catalana i espanyola d’alta època.

Formació, especialització, contactes internacionals, resultats, discreció i eficàcia al servei dels meus clients.

Especialització en Pintura i Escultura d’Alta Època

Estic especialitzat en pintura i escultura antigues (del s. XIII al XIX), catalana i espanyola. Entre les obres que he gestionat s’inclouen, a més altres, autors com Joan Reixach, Luis Meléndez, Juan Bautista Maíno o Bartolomeo Cavarozzi. En ocasions, alguna de les peces han estat obres inèdites que, amb posterioritat, s’han incorporat a col·leccions institucionals (entre elles, un oli de Pelegrí Clavé).

Al servei del meus clients

Actuo sempre en interès del col·leccionista, amb total independència de qualsevol antiquari, marxant o casa de subhastes i amb una atenció particular a la discreció i a l’estricta confidencialitat. Els meus serveis es defineixen per la lleialtat, l’eficàcia, l’exigència, una visió internacional i la persistència per crear i aprofitar les millors oportunitats per als meus clients.

Dimensió internacional

Els meus idiomes de treball són sis: català, castellà, anglès, francès, italià i alemany. Viatjo assíduament als centres més importants del mercat de l’art (Londres, Nova York, París, Maastricht, Madrid i darrerament Munic), de manera que poso a disposició dels meus clients una xarxa de contactes nacionals i internacionals, adaptada a les seves necessitats.

Subhastes i fires

Actuo com a representant en les subhastes i les fires internacionals (Maastricht TEFAF, Masterpiece Londres, Biennale des Antiquaires París i altres).

Valoracions, assegurances i altres

Entre els serveis oferts, s’hi compten també la valoració d’obres concretes o col·leccions completes, així com l’assessorament per a l’assegurança de la col·lecció, els aspectes jurídicis i fiscals relacionats, la seva protecció, l’enmarcació i permisos d’exportació i importació.

Formació

Nascut a Barcelona el 1977, la meva formació comprèn: Llicenciatura en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; Postgraduate Diploma in History of Art, Courtauld Institute, Londres; Postgrau en Museologia, IDEC, Barcelona; Postgrau “Art and Its Markets”, Sotheby’s Institute, Londres.